Inscripcions a informàtica

1r quadrimestre del curs 2022-2023
Inscripcions obertes del 2 al 16 de setembre de 2022

 

MATRÍCULA NORMAL: 30€ | MATRÍCULA REDUÏDA: 10€ (si t’inscrius a 2 o més cursos anuals)

Les matrícules fetes per persones menors d’edat poden quedar sense efecte un cop revisades, ja que els menors només es poden inscriure a alguns cursos de formació reglada i no a la totalitat de l’oferta.

FORMACIÓ REGLADA · IDIOMES · INFORMÀTICA · TALLERS · MATERIALS