Cultura digital

Estratègia Digital de Centre

En aquest apartat es recullen tota la informació del centre que fa referència a aspectes de la cultura digital. D’aquesta manera, es pot tenir una visió completa de l’assoliment d’aquesta cultura per part del centre. En aquest apartat es recollirà i es tindran unificades totes les accions que el centre ja realitza o ha de realitzar en l’àmbit digital.