2-Desplegament curricular

Estratègia Digital de Centre

El desplegament curricular de la competència digital de centre és un dels objectius d’aquesta EDC i la seva realització està planificada pels cursos 2022-2023 i 2023-2024.