Part estratègica

Estratègia Digital de Centre

L’EDC és un document viu i obert que ha de permetre recollir i organitzar les accions en matèria de tecnologia i competència digital que el centre ja realitza, replantejar-les i millorar-les per aconseguir els objectius que es proposin.

 

L’EDC ha de ser una eina útil i real per al desplegament de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del mateix centre.

 

Seguint les indicacions del document on es defineix l’EDC,  s’ha estructurat aquesta part en 4 fases que es presenten a continuació. Per poder consultar-les seleccioneu la fase que voleu veure: