Estratègia Digital de Centre

Presentació

L’estratègia digital de centre (EDC) definirà i concretarà les línies d’actuació de l’escola que faran possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

 

Des del CFA Centelles i des del CFA Tona els darrers anys s’ha estat treballant per la digitalització dels processos d’ensenyament-aprenentatge, a fi de millorar la competència digital de l’alumnat. Amb aquesta finalitat, la Programació General Anual (PGA) cada any recull objectius relacionats amb la millora de la competència digital de l’alumnat. En aquesta línia, l’escola està intervertint en millorar l’equipament digital del centre, ampliar-lo, actualitzar-lo i reemplaçar el material obsolet.

 

Per tal de conèixer l’estratègia digital del centre podeu consultar els apartats: l’estratègia digital i la cultura digital del centre.