1-Serveis i recursos digitals

Estratègia Digital de Centre

La nostra escola disposa de material digital molt variat que permet desenvolupar la tasca docent i potenciar la competència digital del nostre alumnat. L’escola disposa de diferents recursos, alguns estan assignats de manera fixa a les aules i altres es poden reservar per al seu ús.

 

   • Ordinadors d’aula pel treball diari (3 portàtils).
   • Sala d’informàtica equipada amb ordinadors per tot l’alumnat.
   • Projectors en 3 aules.
   • 2 tauletes.
   • Impressores i escàner.
   • Altaveus portàtils.