COMPETIC nivell 3 – Competències C4, C6 i C8 (en línia)

238,00 
(anual: 2 quotes)

Curs per obtenir el certificat oficial de la Generalitat de Catalunya en competències bàsiques de les TIC amb el qual s’obtenen punts per al cos de funcionariat.

La superació de 2 de les competències d’aquest nivel dona lloc a l’obtenció del certificat COMPETIC nivell 3,  equivalent al certificat ACTIC avançat.

Clear
    • 215 €
    • 30 €
    • 0 €
Categoria: Etiquetes: , , , , ,
Temari

El treball de cadascuna d’aquestes competències es desenvolupa en 35 hores lectives. Per tant, es treballaran tres competències al llarg del curs (una per trimestre). El nivell 3 té un caràcter modular: per obtenir el certificat el nivell avançat només cal aprovar dues de les competències.

 

Per veure detalladament el temari oficial de COMPETIC consulta el següent enllaç:

 

https://projectes.xtec.cat/xarxadults/nivells/propostes-pedagogiques-i-orientacions/competic-3/

Indicat per a...

Indicat per a...

Persones que vulguin ampliar el seu CV