Informàtica nivell Mitjà (sènior)

111,00 
(anual: 2 quotes)

Curs de continuació d’informàtica inicial sènior. Bonificat per a persones majors de 65 anys que, tot i tenir un cert domini de l’ordinador, vulguin estendre’n el seu ús. En aquest curs s’aprofundirà en els temes vistos al nivell inicial com els fulls de càlcul, presentacions interactives de continguts i disseny avançat de documents en general. També ens iniciarem en les eines multimèdia (imatge, so i vídeo) o la cerca avançada per Internet.

IMPORTANT:
CAL FER PROVA DE NIVELL
PER ACCEDIR AL PREU DEL CURS DE 111€ CAL TENIR 65 ANYS O MÉS I EL CARNET DE JUBILAT.
EN CAS CONTRARI, EL PREU DEL CURS PASSA A SER DE 221€. SI AQUEST ÉS EL CAS, L’ABONAMENT DE LA DIFERÈNCIA ES FARÀ EFECTIU A LA SECRETARIA DEL CENTRE ABANS D’INICIAR EL CURS.

Clear
    • 99 €
    • 30 €
    • 0 €
Categoria: Etiquetes: , , ,
Temari

T1 SISTEMA OPERATIU WINDOWS II
T2 TRACTAMENT DE TEXT II
T3 FULL DE CÀLCUL II
T4 ÚS AVANÇAT D’ARXIUS
T5 INTERNET II
T6 CONFIGURACIÓ I MANTENIMENT AVANÇAT
T7 INICIACIÓ AL PHOTOSHOP CS5
T8 INICIACIÓ A L’EDICIÓ MULTIMÈDIA

Indicat per a...

Indicat per a...

Persones majors de 60 anys amb coneixements bàsics d’informàtica