Preparació per a la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

110,00 
(1 quota. Cal entrevista posterior)

Curs orientat a la preparació de la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior que convoca cada any el Departament d’Ensenyament per a les persones que hi volen accedir però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent a efectes d’accés). També hi poden participar les persones que tenen un títol de tècnic/a i, en aquest cas, la superació de la prova comporta la prioritat en el procés de preinscripció respecte als tècnics que no la superin.

 

HORARIS

 

   • Centelles: Dl, dt. i dj. de 15 a 18 h. i dc de 15 a 19 h. (Consultar horari específiques)
   • Tona: Dl, dt i dj. de 9 a 12 h. i dc de 9 a 13 h. (Consultar horari específiques)

 

 

REQUISITS

 

Per inscriure’s a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l’any de la prova) i no tenir cap titulació acadèmica o d’ensenyaments equivalents que permeten l’accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent, o curs específic d’accés).

 

Per aquests participants, la prova equival al procediment d’admissió establert a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, als efectes del seu accés als cicles de grau superior. En aquest cas, la superació de la prova comporta la prioritat en el procés de preinscripció respecte als tècnics que no l’hagin superada.

 

Cal escollir 2 matèries entre 4 branques, depenent del grau mitjà de procedència, dels estudis de procedència i del grau superior al qual es vol accedir. Consulta les opcions de matèries (en PDF)

 

IMPORTANT

La quota no inclou:

 

   • Inscripció a les 2 assignatures específiques que es faran a través del IOC.
   • Taxa d’inscripció a l’examen final.
   • Llibre de matemàtiques (si s’escau).

 

Clear
 • *Nom i cognoms

  *Telèfon de contacte

  *Correu electrònic

  *Data de naixement

  • 10 €
Categoria: Etiquetes: , , ,
Temari

El temari sencer el podeu consultar en el següent enllaç

PART COMUNA:

   • Matemàtiques
   • Català
   • Castellà
   • Anglès

PART ESPECÍFICA:

   • Biologia
   • Ciències de la terra i del medi ambient
   • Química
   • Educació física
   • Física
   • Tecnologia industrial
   • Dibuix tècnic
   • Geografia
   • Economia de l’empresa
   • Psicologia i sociologia
   • Segona llengua estrangera
Indicat per a...

Indicat per a...

A majors de 18 anys o que els compleixin l’any natural