2020-cursos-estiu

Inscripcions als cursos d’estiu

Estiu 2020

DEL 17 AL 26 DE JUNY
Les matrícules fetes per persones menors d’edat poden quedar sense efecte un cop revisades, ja que els menors només
es poden inscriure a alguns cursos de formació reglada i no a la totalitat de l’oferta.

FORMACIÓ REGLADA · IDIOMES · INFORMÀTICA · TALLERS · MATERIALS